ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި

އިންޑިއާ އާއި ދުބާއީ އިން ރާއްޖެ އައި ދެ ދިވެއްސަކު އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.


ކަސްޓަމްސް އިން މިރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އައި އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ދުބާއީ އިން އައި އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ.

"އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއައި 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެއާޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަރު ކްލިއަރެންސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ޝައްކުވެގެން އިތުރަށް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީނާގެ ހަށިގަނޑުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފަ އެވެ." ނޫސްބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އެ މީހާގެ އަތުން ފެނުނީ 506 ގްރާމްގެ ހަޝިޝް އޮއިލް ޕެކެޓަކާއި ހެރޮއިން އަޅާފައިހުރި 6 ބްލެޓް (162 ގްރާމް) ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުންޏެވެ. މި މީހާގެ އަތުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނަކީ 668 ގްރާމެވެ.

ކަސްޓަމްއިން ބުނިގޮތުގައި ދުބާއީ އިން އައި މީހާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނީ އޭނާގެ ލަގެޖުންނެވެ. އެ ތަކެތި ތަހުލީލުކުރިއިރު، ދހެރޮއިން އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކަަސްޓަމްސް އިން ބުންޏެވެ. އޭގެ ބަރުދަނުގައި ޕެކިން އާ ޖުމްލަ 783 ގްރާމް ހުއްޓެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ އެ ދެ މީހުންނާއި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށް، އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.