ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ޗެކްޕޮއިންޓްތައް ހަދައި، ވެހިކަލްތައް ފާސްކުރަނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ފުލުހުންގެ ޗެކްޕޮއިންޓްތައް ހަދައި، އެ މަގުން ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ބަލާ ފާސްކުރަން ފުލުހުން މި ފެށީ އެ މަގުތަކުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓުތައް އިންތިހާއަށް ގިނަވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ހައިވޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޗެކްޕޮއިންޓެއް-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ޗެކްޕޮއިންޓްތައް ގާއިމު ކުރީ ވެސް، އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކޮށް، ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވުމާއި ޓްރެފިކްގެ ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދުއްވާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށެވެ. އަދި ބްރިޖާއި ހައިވޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތައް ހައިވޭގައި ހިނގާފައިވާއިރު، އިއްޔެ ވެސް ވަނީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އެ މަގުން ދުއްވި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓްވެ، ފުނޑުފުނޑުވެފަ އެވެ.

ހައިވޭ މަތިން ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ފުނޑުފުނޑުވެފައި

ޕްރައިވެޓް މި ކާރު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް ޖެހުނު ބާރު މިނުގައި، މަގުމަތީގައި ޖަހާފައި ހުރި ހޮޅިދަނޑި ވެސް ވެއްޓި، ހައިވޭގެ ދަގަނޑު ފެންސް ވެސް އޮތީ ބިނދިފަ އެވެ. ކާރު އޮތީ ފެންސުގެ އެތެރެއިން ޕޭވްމަންޓްމައްޗަށްވާ ގޮތަށެވެ.