މަގުމަތިން އަންހެނަކާ ފޮށުނު ކަމަށް ބުނާ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

މަގުމަތީގައި ހިނގާފައި ދިޔަ އަންހެނަކަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.


މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަގުމަތިން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ފުރައްސާކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ 56 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އޭނާގެ ވީޑިއޯ ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އޭނާ ޝަރީއަތް ނިިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެ މީހާގެ ފަރާތުން ފުރައްސާރަ ކުރިމަތިވެފައިވާ އިތުރު ފަރާތެއް ވާ ނަމަ، އެކަން ފުލުހުންނަށް އެންގުމަށް އެދިފަ އެވެ.