މިއަންމާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.


އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ސަފީރު ނިއްކީ ހޭލީ ތުހުމަތު ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއަންމާގެ ވެރިން ގެންދަނީ އެ ގައުމުގެ ބައިމަދު ނަސްލެއް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާ ސަފީރު މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެކަމަކު އެ ބައްދަލުވުމުން މިއަންމާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. މިއީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މިއަންމާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

ހޭލީ ވިދާޅުވީ މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް އެ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިއީ މިއަންމާގެ އަސްކަރީ ލީޑަރުންނަށް އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނަމަވެސް މިއަންމާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ގޮވާލައްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ. މިއަންމާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

ހޭލީ ވިދާޅުވީ މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގި ސިފައިން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އދ.ގެ އެހީދޭ އެޖެންސީތަކުގެ މީހުންނާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ރަކީން ސްޓޭޓަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަދީ މިއަންމާ ދޫކޮށް ދިޔަ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ އެ މީހުންގެ ވަޒަނަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވެސް ހޭލީ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ހޭލީ ވިދާޅުވީ ބަރުމާ (މިއަންމާ) އަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެނައުމަށް ގުރުބާންވި ލީޑަރުން މިއަދު އެ ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ މެދު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން އަނިޔާދޭ މައްސަލާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި ނަމަވެސް ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާ އިން ވަނީ މިއަންމާގެ ހައްގުގައި ބަސް ބުނަން ފަށައިފަ އެވެ.

ޗައިނާގެ މަންދޫބު ވޫ ހައިޓާއޯ ވިދާޅުވީ މިއަންމާ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އުނދަގޫތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ގަބޫލް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ކެތްތެރިކަމާ އެކު ތިބެ އެ ގައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާގެ ސަފީރު ވަސިލީ ނެބެންޒިއާ ވިދާޅުވީ ރަކީންގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ، އަވަށްތަކުގައި ހުޅުޖަހަނީ ރޮހިންޖާ މީހުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަންމާ ސަރުކާރަށް އިތުރަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމުން ހާލަތު ހައްތަހާދާނީ ގޯސްވަމުން ކަމަށެވެ.

މިއަންމާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޔޫ ތައުންގް ޓުން ވިދާޅުވީ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހިނގަނީ ދީނީ ކަމަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ޓެރަރިޒަމް ކަމަށެވެ. އަދި ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އޭނާ ވަނީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

"ނަސްލެއް ނެތިކޮށްލުން އަދި ގަތުލްއާއްމެއް ވެސް މިއަންމާގައި ނުހިންގާ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.