ތާޖް ރިސޯޓުގައި ރޯވެ ފަސް ކޮޓަރި އަނދައިފި

ކ.އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ހިންގާ، ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ވޯޓާ ވިލާ ފަސް ކޮޓަރީގައި ރޯވެ، އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.


މާލެ އަށް ފެންނަ ހިސާބު ކައިރީގައި އޮންނަ އެ ރިސޯޓުގައި ރޭ ފަތިހު 5:00 ހާއިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނީ ހެނދުނު ހައެއް ޖެހި ފަހުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ތާޖްގެ ފަސް ރޫމް އަނދައި ހުލިވެފައި-- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއްނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަސް ކޮޓަރިވެ ސް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފަ އެވެ. އެ ރިސޯޓަށް ނުގުޅޭތީ ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނޭނގުނެވެ.

ތާޖްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެފައި-- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ހާދިސާ އަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ އެ ރިސޯޓަށް ވަޑައިގެން ގެއްލުން ބައްލަވައިލައްވައިފަ އެވެ.

މިމަހު ކުރީކޮޅު ވަނީ، ޕެރެޑައިސް ކައިރީގައި އޮންނަ ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގެ މޫދު ކޮޓަރިތަކެއްގައި ރޯވެ އެ ރިސޯޓްގެ ގިނަ ކޮޓަރިތަކެއް އަނދައި އަޅިއަށް ވެފަ އެވެ.