ހައްމާދަށް ހަމަލާ ދިނީ އެކަކު، އެހެން މީހުން ތިބީ ނިދާފައި: އިމްރާން

ލަނޑާ ނަގަން ނުކުތް ދޯނި ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލި މީހާ އަށް ހަމަލާ ދިނީ އެންމެ މީހެއް ކަމަށާއި ދޯނީގެ އެހެން މީހުން އެވަގުތު ތިބީ ނިދާފައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރ. މަޑުއްވަރީ އިސްމާއިލް ހައްމާދު، 26، އަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބެލެވެނީ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުމެއްގަ އެވެ. ހައްމާދަކީ ވެސް އެ ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ އަދި ސީރިއަސް ކުށްތަކުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހެކެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށް، އއ. ރަސްދޫ ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިދީފަ އެވެ.

ހައްމާދަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގައި ބާއްވައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އާ މައުލޫމާތެއް އައިޖީއެމްއެޗަކުން ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު އާއިލާ އިން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ މާލެ ގެނައި އިރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި މާރާމާރީގައި ހައްމާދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލުމުން ކަނޑަށް ފުންމާލައިގެން، ފަތާފައި އެރީ މާޅޮހަށެވެ. "މިހާރު"އަށް އެނގިފައި އޮތީ ދޯނީގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދެ މީހަކު، ހައްމާދުގެ ފަހަތުން މާޅޮހަށް އެރި އެވެ.

މާޅޮހު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހެލިކަޕްޓަރެއްގައި އޭނާ މާލެ އަށް ގެނައީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު އެވެެ.

ހައްމާދު، ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކޯސްޓް ގާޑުގައި މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދަން އެމްބިއުލާންސަށް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ހައްމާދަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މީހާ ކަމަށެވެ. ތަހުގީގުން މިހާތަނަށް ހޯދި މައުލޫމާތުން އެނގެނީ "ދޯނީގައި އުޅުނު ގިނަ މީހުން ތިބީ ނިދާފައި" ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދޯނި ގެނެސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"އެ މައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން. އަޅުގަނޑު ހިތުން މިހާ ވަރަށް ހާމަ ކުރެވުނީމަ، ތަހުގީގު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ،" އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދު (ހަސަންޓޭ) ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާންގެ ޖަވާބާ ގުޅިގެން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވައި ހަސަން ވިދާޅުވީ ކަން ހިނގި ގޮތް އެއްކޮށް ސާފުވާނީ ދޯނީގައި ދެން ތިބި މީހުންނާ ވެސް ސުވާލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި ދޯނި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އިމްރާން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ ދޯނި "ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ" ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ތަހުގީގަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ ތަހުގީގަށް އެކަކު ހައްޔަރުކުރަން ފެނިފައިވާތީ،" ސަބަބު ދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އެ ޖަވާބާ ގުޅިގެން މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ކަތިވަޅި ޖެހި އިރު، ދޯނީގައި ދެން ތިބި މީހުން ނިދާފައި ތިބި ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވެސް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އީވާގެ ވާހަކައަށް އިމްރާން އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ހައްމާދުގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީފައިވެ އެވެ. ދެ އަތުގެ ބޮޑުވާ އިނގިއްޔާއި ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާ ދެމެދު ފުން ޒަހަމްތަކެއް ހުއްޓެވެ. އޭނާ އަށް މަރުން ސަލާމަތްވެވުނީ މޫދަށް ފުންމާލުމުންނެވެ.