ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން ކުރިއަކަށް ނުގެންދާނެ: ސައީދު

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ބުންޏަސް އެކަން ނުކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެ، ޓުވީޓް ކުރެއްވީ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނަދަރަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެކި ގައުމުތަކާ އެކު މި ސަރުކާރުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް މިހާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

"އިންވެސްޓްމެންޓްތަައް ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން ހުރި ގައުމުތަކާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުން. އޭގެ ތެރޭގައި ސައުދީ އެރެބިއާ، ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް [ޔޫއޭއީ]، އިންޑިއާ، އެމެރިކާ އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގެ އިންވެސްޓަރުންނާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުން މިދަނީ،" ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައިގެން އެމްޑީޕީން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި މިހާރު ކުރާ ކެމްޕެއިންގައި ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާގެ އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް ސައީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަރަށް ޔަގީންކަމާ އެކު ވިދާޅުވީ، "އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ސަރުކާރުން ކުރިއަކަށް ނުގެންދާނެ" ކަމަށެވެ.

"އިހަވަންދިއްޕޮޅާއި ފާފު އަތޮޅުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވީ ކޮން ބައެއް ކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް ނޯޅޭނެ. ޓްރާންޝިޕްމަންޓާ އެކު އައިހެވަންގެ މާސްޓަޕްލޭން އަދި ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީޒް ވާނީ ނިމިފައި،" ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރުގެ މާސްޓަޕްލޭނާއި ކުރެހުންތަކާ އެކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދުގެ ޓުވީޓް

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީ ނުކުރަން އެމްޑީޕީން ބަޔަކަށް ވައުދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. ސައީދު އޭރު ވެސް ވިދާޅުވީ، އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ގާބިލްކަން އެމްޑީޕީގެ ކިބައިގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީ ކުރައްވާނީ ހަމަ ރައީސް ޔާމީން،" 2018 ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ފޯރީގެ ދުވަސްވަރު ސައީދު ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވެސް "އައިހެވަން" ގެ ނަމުގައި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް އުންމީދާ އެކު ދެއްކި އެވެ. އަދި 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް އެ މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައި އޮތެވެ. ދެންމެދެންމެ ފެށިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު އެ މަޝްރޫއަށް އަމަލީ ސިފައެއް ނައި ސަބަބެއް ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމުނުއިރު ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ވަނީ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރުގެ މާސްޓަ ޕްލޭނާއި ފީސިބިލީ ސްޓަޑީ ވެސް ނިންމާފައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްގެން ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރުގެ މާސްޓަ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކުރީ ސިންގަޕޫރުގެ ސުރުބަނާ ޖުރޮންގް ކުންފުނިންނެވެ. އަދި ފީސިބިލިޓީ ހެދީ އެެމެރިކާގެ ބޮސްޓަން ކޮންސަލްޓެންސީ ގްރޫޕާ (ބީސީޖީ) އިންނެވެ.

އެކަމަކު، މި ސަރުކާރުން ވެސް ބޭރުގެ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އަނެއްކާ އެކަމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ދިރާސާއެއް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

ތިލަދުންމަތީގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކީ ޔާމީންގެ ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދުވަސްވަރު އެވެ. އެކަމަކު، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ވެސް ނިމުނީ އެކަމުގައި ނަތީޖާއެއް ނުދެއްކި އެވެ.

އުތުރުގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ހެދުމަކީ މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ ބާރަށް އަދި އެންމެ ބޮޑަށް އުންމީދު ދެއްވި އެއް މަޝްރޫއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމަށް އަހަރެއް ފުރުނު ފަހުން، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ވަނީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދުމަށް ލަފާ ހޯދަން 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް، ނެދަލެންޑްސްގެ އެމްޓީބީއެސް އާއި ޑެންމާކުގެ ނީރާސް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗާއަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ކުންފުންޏާ އެކު ކޮންސަލްޓެންސީ އެއްބަސްވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 19 ގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން އިހަވަންދިއްޕޮޅާއި ލާމު އަތޮޅުން ހުވަދޫ ކަނޑާ ކައިރިން ބަނދަރު ހެދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދެއް ހޯދުމަށް ފީޒިބިލިޓީ ބަލާނެ އެވެ. އަދި ފީޒިބިލިޓީ އަށް ބެލުމަށް ފަހު ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ވެސް އެ ކުންފުނިން ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.